Koronavírus Sars-Cov2

Testovanie klientov zariadenia

 Priatelia, známy ale aj neznámy, príbuzní našich klientov a všetci návštevníci tejto stránky. Takto by sme Vám chceli priblížiť, trošku z priebehu života  v našom zariadení, počas týchto pre nás, ale aj Vás, ťažkých dní spojených s celosvetovou pandémiou.
            Od 15.10.2020 bolo naše zariadenie v karanténe. Postupovalo sa podľa  krízového plánu, vypracovaného pre naše zariadenie. S klientmi bolo možné a naďalej je umožnené, uskutočňovať videohovory prostredníctvom video aplikácií.
            Dňa 22.10.2020 prebehlo testovanie na koronavirus Sasr-COV 2, formou RT-PCR testov.  Všetky vzorky, ktoré boli odobrané klientom ale aj zamestnancom nášho zariadenia, boli negatívne. Naďalej sa postupuje v zásade s protiepidemiologickými odporúčaniami.

Každý deň prebieha aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb:

            Zariadenie uskutočňuje aktívny skríning všetkých zamestnancov, nevyhnutných návštevníkov a kohokoľvek iného, ​​kto vchádza do zariadenia na COVID-19, s výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup bez detekčnej kontroly. 

Celoplošné testovanie

" V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 bol 01.10.2020 v rámci Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu osôb s ochorením Covid-19, vláda SR uznesením č. 665/2020 z 18.10.2020 schválila plošné testovanie všetkých obyvateľov SR nad 10 rokov na ochorenie Covid – 19 antigénovými testami.,,
                Na základe nariadenia, bolo vykonané v danom mesiaci ďalšie testovanie, tentokrát antigénovými  testami.  Klienti a zamestnanci očakávali s napätím výsledky testov, ktoré dopadli negatívne, ako u prijímateľov sociálnej služby, tak aj u zamestnancov zariadenia. Odberový tím viedla osobne  PhDr. Katarína Poláková MPH, zástupca štatutára v spolupráci s ADOS.   Následne, v mesiaci november, pokračovalo opätovné celoplošné pretestovanie obyvateľov SR, vrátane klientov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Aj toto testovanie dopadlo negatívne. 

Poďakovanie patrí všetkým

            Milí priatelia a blízky našich klientov, aj v týchto časoch Vás všetkých chceme uistiť, že sa Vaším mamkám, babkám, otcom, dedkom dostáva všetkého, čo potrebujú. Podáva sa im vyvážená strava, dostatok ovocia, vitamínov, zabezpečuje sa pitný režim. Veľká vďaka zároveň patrí personálu, ktorí každodenne zabezpečuje plynulý chod zariadenia, starostlivosť o klientov, zabezpečuje pre nich rôzne aktivity ako aj zdravotnú starostlivosť v prípade potreby. 
                      Bojovať proti neviditeľnému nepriateľovi nie je vôbec ľahké. No my sa nevzdávame a spolu to zvládneme.