Rekonštrukcia prepájacej chodby

Rekonštrukcia prepájacej chodby zariadenia Nádej, n.o.

Objekt zariadenia Nádej je situovaný v zastavanej časti mesta s obmedzenou možnosťou rozširovania kapacít, preto vzniknuté stavebné poruchy aj vzhľadom na finančnú náročnosť je možné riešiť len formou opráv alebo rekonštrukcie. Za týmto účelom sme v marci tohto roku požiadali o dotáciu z Výzvy pre región PSK 2022. Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia havarijného stavu strechy a prechodovej chodby v zariadení Nádej, ktorá v čase dažďov zateká. Projekt riešil výmenu okien a nevyhnutnú opravu strechy prechodovej chodby, cez ktorú sa prechádza z hlavnej budovy zariadenia do kuchyne, kde sa pripravuje strava pre klientov zariadenia. Aj vďaka tomu, že projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sa nám podarilo opäť zlepšiť podmienky pobytu našich klientov v zariadení Nádej a v neposlednom rade aj kvalitu a komfort poskytovaných služieb.