Nákup interiérového vybavenia

Nákup interiérového vybavenia pre zariadenie Nádej, n.o.

Klienti v našom zariadení sú prevažne pripútaní na lôžko, preto je potrebné, aby sa počas celých dní cítili v miestnosti príjemne. V posledných mesiacoch aj v dôsledku legislatívnych zmien sme urobili reorganizáciu niektorých miestnosti zariadenia. Taktiež z dôvodu prirodzeného opotrebenia nábytku bolo potrebné v týchto miestnostiach doplniť, resp. vymeniť nábytok. Keďže sa jedná o atypické výrobky, rozmery ktorých bolo nutné prispôsobiť v závislosti od disponibilného priestoru miestností,  nebolo možné zakúpiť ich ako hotové výrobky v predajni nábytku, ale dať ich vyrobiť na mieru. Za týmto účelom sme vo februári tohto roku požiadali o dotáciu z Výzvy poslancov PSK 2022, vďaka ktorej sa nám podarilo zakúpiť  8 šatníkových skríň o rozmeroch v priemere cca výškou 2200mm , šírkou od 650-1400mm a hĺbkou 500mm (presné rozmery skríň sú uvedené v dodacom liste) do 5 miestností našich klientov. Keďže dotácia vo výške 4 000 € vrátane našej povinnej spoluúčasti bola nižšia ako cenová ponuka víťazného uchádzača, rozdiel ceny bol uhradený z rozpočtu Nádej, n.o. Touto cestou sa chcem zároveň poďakovať hlavne poslancovi PSK Pavlovi Hagyarimu, ktorý prispel čiastkou 3 000 €. Aj touto drobnou investíciou sa nám podarilo  opäť trochu viac zlepšiť podmienky pobytu našich klientov v zariadení Nádej a v neposlednom rade aj kvalitu a komfort poskytovaných služieb v našom zariadení. 
 
Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy poslancov PSK 2022