Ako postupovať ak ste
Zamestnanec

Podáva za Vás daňové priznanie Váš zamestnávateľ alebo ste dobrovoľník?

Prečítajte si jednoduchý návod ako postupovať ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu Nádej.

 • Požiadajte do 15. 2. 2020

  Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 • Potvrdenie o zaplatení dane

  Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 • Vypočítajte

  Z potvrdenia o zaplatení dane si môžete vypočítať:

  • Ak ste zamestnancom 2% z Vašej zaplatenej dane.
  • Ak ste dobrovoľníkom, ktorý odpracoval v minulom roku minimálne 40 hodín a od organizácie, u ktorej ste vykonával dobrovoľnícku činnosť získate potvrdenie o tom, že ste vykonával dobrovoľnícku činnosť 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • Vyhlásenie

  Do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete. Vyhlásenie si vytlačte.

 • POZOR! Predĺženie lehoty

  Doručte do 30. 6. 2020

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finačnej správy.

  • Ak ste dobrovoľníkom, nezabudnite ďanové priznanie podať spolu s potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.
 • Hotovo

  Ďakujeme Vám, ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 2% (3%).

Tlačivá:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

 • Obchodné meno (Názov):
  Nádej, n.o.
 • Právna forma:
  Nezisková organizácia
 • IČO:
  36167614
 • Sídlo:
  08001 Prešov, Sládkovičova 5956/14