Ako postupovať ak ste
Fyzická osoba

Podávate si daňové priznanie sami?
Ste SZČO – živnostník, slobodný umelec?

Prečítajte si jednoduchý návod ako postupovať ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu Nádej.

 • Uzavrite účtovníctvo

  Po ukončení účtovného obdobia (jeden kalendárny rok) vykonajte účtovnú uzávierku.

 • Vypočítajte

  Z účtovnej uzávierky si vypočítajte:

  • Ak ste SZČO 2% z Vašej zaplatenej dane.
  • Ak ste dobrovoľníkom, ktorý odpracoval v minulom roku minimálne 40 hodín a od organizácie, u ktorej ste vykonával dobrovoľnícku činnosť získate potvrdenie o tom, že ste vykonával dobrovoľnícku činnosť 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • Doplňte do daňového priznania

  V daňom priznaní pre fyzické osoby môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  • Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade že podávate daňové priznanie typu A nájdete v VIII. oddiely.
  • Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade že podávate daňové priznania typu B nájdete v XII. oddiely.
 • POZOR! Predĺženie lehoty do 30. 6. 2020

  Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla). Adresu nájdete na stránke finačnej správy.

  • Ak ste dobrovoľníkom, nezabudnite ďanové priznanie podať spolu s potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.
 • Hotovo

  Ďakujeme Vám, ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 2% (3%).

Tlačivá:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

 • Obchodné meno (Názov):
  Nádej, n.o.
 • Právna forma:
  Nezisková organizácia
 • IČO:
  36167614
 • Sídlo:
  08001 Prešov, Sládkovičova 5956/14