Ako postupovať ak ste
Právnická osoba

Patríte medzi s.r.o., nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu?

Prečítajte si jednoduchý návod ako postupovať ak ste sa rozhodli venovať 1% (2%) pre neziskovú organizáciu Nádej.

 • Uzavrite účtovníctvo

  Po ukončení účtovného obdobia (jeden kalendárny rok) vykonajte účtovnú uzávierku.

 • Vypočítajte

  Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% (2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

  • Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane.
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane.
 • Doplňte do daňového priznania

  VI. časť daňového priznania pre právnické osoby obsahuje kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov.

 • Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla). Adresu nájdete na stránke finačnej správy.

 • Hotovo

  Ďakujeme Vám, ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 1% (2%).

Tlačivá:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

 • Obchodné meno (Názov):
  Nádej, n.o.
 • Právna forma:
  Nezisková organizácia
 • IČO:
  36167614
 • Sídlo:
  08001 Prešov, Sládkovičova 5956/14